Örnek: Yığın(Stack) yapısını kullanarak dizinleri alt dizinleriyle beraber listeleyen kodu yazınız.

using System;
using System.Collections;
using System.IO;
namespace stack_4
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Stack myStack = new Stack();
      myStack.Push(@"/home/ramazan/Paketler");
      while (myStack.Count > 0)
      {
        Object o = myStack.Pop();
        System.IO.DirectoryInfo di = new System.IO.DirectoryInfo(o.ToString());
        System.IO.DirectoryInfo[] directories = di.GetDirectories();
        foreach (DirectoryInfo dir in directories)
        {
          myStack.Push(dir.FullName);
          Console.WriteLine("-->" + dir.FullName + "\r\n");
        }
      }
    }
  }
}