Örnek: Çiftli Bağlı Liste yapısını kullanarak Yığın oluşturunuz.

using System;

namespace ciftli_Stack
{
  class Program
  {
    static Ciftli sp;
    static Ciftli Head;
    class Ciftli
    {
      public int data;
      public Ciftli next;
      public Ciftli prev;
    }
    static public void push(int data)
    {
      Ciftli q = new Ciftli();
      q.data = data;
      q.next = null;
      q.prev = sp;
      if (sp == null)
      {
        Head = q;
        sp = q;
      }
      else
      {
        sp.next = q;
        sp = q;
      }
    }
    static public int pop()
    {
      int data = sp.data;
      sp = sp.prev;
      return data;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      push(10);
      push(20);
      push(30);
      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        Console.WriteLine(pop());
      }
    }
  }
}