Örnek-1: 3 elemanlı çiftli bağlı bir liste oluşturunuz.

using System;

namespace ciftliBagliListe
{
  class Program
  {
    static Ciftli Head;
    class Ciftli
    {
      public int data;
      public Ciftli next;
      public Ciftli prev;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Ciftli a = new Ciftli();
      a.data = 0;
      a.next = null;
      a.prev = null;

      Ciftli b = new Ciftli();
      b.data = 1;
      a.next = b;
      b.prev = a;
      b.next = null;

      Ciftli c = new Ciftli();
      c.data = 2;
      b.next = c;
      c.prev = b;
      c.next = null;
      
      Head = a;
      
      while (a != null)
      {
        Console.WriteLine(a.data);
        a = a.next;
      }
    }
  }
}

Örnek-2: Head, çiftli bağlı listenin ilk elemanına bakmaktadır. 10 elemanlı, veri değeri indis değerine eşit olan çiftli bağlı liste oluşturunuz. Bu listeyi baştan sona ve sondan başa yazdırarak kontrol ediniz.

using System;

namespace ciftliBagliListe_2
{
  class Program
  {
    static Ciftli Head;
    class Ciftli
    {
      public int data;
      public Ciftli next;
      public Ciftli prev;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Ciftli a = null;
      Ciftli x = null;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        a = new Ciftli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          a.prev = null;
          x = a;
        }
        else
        {
          a.prev = x;
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }

      x = Head;
      while (x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.next;
      }
      
      Console.WriteLine("-----");

      x = a;
      while (x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.prev;
      }
    }
  }
}

Örnek-3: Head, çiftli bağlı listenin ilk elemanına bakmaktadır. Listenin başına eleman ekleyiniz.

using System;

namespace ciftliBagliListe_3
{
  class Program
  {
    static Ciftli Head;
    class Ciftli
    {
      public int data;
      public Ciftli next;
      public Ciftli prev;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Ciftli a = null;
      Ciftli x = null;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        a = new Ciftli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          a.prev = null;
          x = a;
        }
        else
        {
          a.prev = x;
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      Ciftli b = new Ciftli();
      b.data = 1234;
      b.next = Head;
      b.prev = null;
      Head.prev = b;
      Head = b;

      x = Head;
      while (x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.next;
      }
      
      Console.WriteLine("----");

      x = a;
      while(x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.prev;
      }
    }
  }
}

Örnek-4: Head, çiftli bağlı listenin ilk elamanına bakmaktadır. Listenin sonuna 1 eleman ekleyiniz. Listeyi baştan sona ve sondan başa yazdırarak elemanın eklenip eklenmediğini ve çiftli bağlı liste yapısının oluşup oluşmadığını gözlemleyiniz.

using System;

namespace ciftliBagliListe_4
{
  class Program
  {
    static Ciftli Head;
    class Ciftli
    {
      public int data;
      public Ciftli next;
      public Ciftli prev;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Ciftli a = null;
      Ciftli x = null;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        a = new Ciftli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          a.prev = null;
          x = a;
        }
        else
        {
          a.prev = x;
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      Ciftli b = new Ciftli();
      b.data = 1234;
      x.next = b;
      b.prev = x;
      b.next = null;

      x = Head;
      while (x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.next;
      }
    }
  }
}

Örnek-5: Head, çiftli bağlı listenin başına bakmaktadır. Çiftli bağlı listeden 5 olan elemanı siliniz. Ardından listenin elemanlarını yazdırarak elemanın silinip silinmediğini kontrol ediniz.

using System;

namespace ciftliBagliListe_5
{
  class Program
  {
    static Ciftli Head;
    class Ciftli
    {
      public int data;
      public Ciftli next;
      public Ciftli prev;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Ciftli a = null;
      Ciftli x = null;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        a = new Ciftli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          a.prev = null;
          x = a;
        }
        else
        {
          a.prev = x;
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      
      x = Head;
      while (x != null)
      {
        if (x.data == 5)
        {
          x.next.prev = x.next.prev.prev;
          x.prev.next = x.prev.next.next;
        }
        x = x.next;
      }
      x = Head;
      while (x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.next;
      }
    }
  }
}