Tekli Bağlı Listeler #1

Örnek-7: Head, tekli bağlı listenin ilk bloğuna bakmaktadır. İlk elemanını siliniz. Listenin tüm elemanlarını yazdırarak elemanın silindiğini gözlemleyiniz.

using System;

namespace tekliBagliListe_7
{
  class Program
  {
    static Tekli Head;
    class Tekli
    {
      public int data;
      public Tekli next;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Tekli a = null;
      Tekli x = null;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        a = new Tekli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          x = a;
        }
        else
        {
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      // İlk elemanın silinmesi
      Head = Head.next;
      x = Head;
      while (x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.next;
      }
    }
  }
}

Örnek-8: Head, tekli bağlı listenin ilk bloğuna bakmaktadır. Son elemanını siliniz. Listenin tüm elemanlarını yazdırarak son elemanın silindiğini gözlemleyiniz.

using System;

namespace tekliBagliListe_8
{
  class Program
  {
    static Tekli Head;
    class Tekli
    {
      public int data;
      public Tekli next;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Tekli a = null;
      Tekli x = null;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        a = new Tekli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          x = a;
        }
        else
        {
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      x = Head;
      while (x.next.next != null)
        x = x.next;
      x.next = null;

      x = Head;
      while (x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.next;
      }
    }
  }
}

Örnek-9: Head, tekli bağlı listenin ilk bloğuna bakmaktadır. Listede kaç eleman vardır?

using System;

namespace tekliBagliListe_9
{
  class Program
  {
    static Tekli Head;
    class Tekli
    {
      public int data;
      public Tekli next;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Tekli a = null;
      Tekli x = null;
      for (int i = 0; i < 100; i++)
      {
        a = new Tekli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          x = a;
        }
        else
        {
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      x = Head;
      int adet = 0;
      while (x != null)
      {
        adet++;
        x = x.next;
      }
      Console.WriteLine(adet);
    }
  }
}

Örnek-10: Head, tekli bağlı listenin ilk elemanına bakmaktadır. Listede veri değeri 66 olan kaç blok vardır?

using System;

namespace tekliBagliListe_10
{
  class Program
  {
    static Tekli Head;
    class Tekli
    {
      public int data;
      public Tekli next;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Tekli a = null;
      Tekli x = null;
      for (int i = 0; i < 100; i++)
      {
        a = new Tekli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          x = a;
        }
        else
        {
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      x = Head;
      int adet = 0;
      while (x != null)
      {
        if (x.data == 66) adet++;
        x = x.next;
      }
      Console.WriteLine(adet);
    }
  }
}

Örnek-11: Head, tekli bağlı listenin ilk elemanına bakmaktadır. Listenin içerisinde veri değeri 7 olan bloktan sonra yeni bir blok ekleyiniz. Ardından listenin tüm elemanlarını yazdırarak bloğun eklenip eklenmediğini kontrol ediniz.

using System;

namespace tekliBagliListe_11
{
  class Program
  {
    static Tekli Head;
    class Tekli
    {
      public int data;
      public Tekli next;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Tekli a = null;
      Tekli x = null;
      for (int i = 0; i < 100; i++)
      {
        a = new Tekli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          x = a;
        }
        else
        {
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      x = Head;
      while (x != null)
      {
        if (x.data == 7)
        {
          Tekli yeni = new Tekli();
          yeni.data = 123;
          yeni.next = x.next;
          x.next = yeni;
        }
        x = x.next;
      }
      x = Head;
      while (x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.next;
      }
    }
  }
}

Örnek-12: Head, tekli bağlı listenin ilk elemanına bakmaktadır. Veri değeri 7 olan bloktan önceki bloğu siliniz. Ardından listenin elemanlarını yazdırarak bloğun silinip silinmediğini kontrol ediniz.

using System;

namespace tekliBagliListe_12
{
  class Program
  {
    static Tekli Head;
    class Tekli
    {
      public int data;
      public Tekli next;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Tekli a = null;
      Tekli x = null;
      for (int i = 0; i < 100; i++)
      {
        a = new Tekli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          x = a;
        }
        else
        {
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      x = Head;
      while (x != null)
      {
        if (x.next == null || x.next.next == null) break;
        if (x.next.next.data == 7)
          x.next = x.next.next;
        x = x.next;
      }
      x = Head;
      while (x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.next;
      }
    }
  }
}