Örnek-1: 4 elemanlı bir tekli bağlı liste oluşturunuz.

using System;

namespace tekliBagliListe
{
  class Program
  {
    static Tekli Head;
    class Tekli
    {
      public int data;
      public Tekli next;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Tekli a = new Tekli();
      a.data = 5;
      a.next = null;

      Tekli b = new Tekli();
      b.data = 1;
      a.next = b;
      b.next = null;

      Tekli c = new Tekli();
      c.data = 2;
      b.next = c;
      c.next = null;

      Tekli d = new Tekli();
      d.data = 8;
      c.next = d;
      d.next = null;

      Head = a;
      while (a != null)
      {
        Console.WriteLine(a.data);
        a = a.next;
      }
    }
  }
}

Örnek-2: Head, tekli bağlı listenin ilk elemanına bakmaktadır. Bu listeye 10 adet blok ekleyiniz ve veri değerleri indis değerlerine eşit olsun. Ardından listenin tüm elemanları yazdırınız.

using System;

namespace tekliBagliListe_2
{
  class Program
  {
    static Tekli Head;
    class Tekli
    {
      public int data;
      public Tekli next;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Tekli a = null;
      Tekli x = null;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        a = new Tekli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          x = a;
        }
        else
        {
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      x = Head;
      while (x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.next;
      }
    }
  }
}

Örnek-3: Head, tekli bağlı listenin ilk elemanına bakmaktadır. Listenin başına 1 eleman ekleyiniz. Ardından listenin tüm elemanlarını yazdırarak kontrol ediniz.

using System;

namespace tekliBagliListe_3
{
  class Program
  {
    static Tekli Head;
    class Tekli
    {
      public int data;
      public Tekli next;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Tekli a = null;
      Tekli x = null;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        a = new Tekli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          x = a;
        }
        else
        {
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      x = Head;

      Tekli yeni = new Tekli();
      yeni.data = 1234;
      yeni.next = x;

      Head = yeni;
      while (yeni != null)
      {
        Console.WriteLine(yeni.data);
        yeni = yeni.next;
      }
    }
  }
}

Örnek-4: Head, tekli bağlı listenin ilk elemanına bakmaktadır. Listenin sonuna 1 eleman ekleyiniz. Ardından listenin elemanlarını yazdırarak kontrol ediniz.

using System;

namespace tekliBagliListe_4
{
  class Program
  {
    static Tekli Head;
    class Tekli
    {
      public int data;
      public Tekli next;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Tekli a = null;
      Tekli x = null;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        a = new Tekli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          x = a;
        }
        else
        {
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      
      Tekli yeni = new Tekli();
      yeni.data = 1234;
      yeni.next = null;
      x.next = yeni;

      x = Head;
      while (x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.next;
      }
    }
  }
}

Örnek-5: Head, tekli bağlı listenin ilk elemanına bakmaktadır. Tüm elemanlarını yeni listeye tersten ekleyiniz. Ardından listeyi yazdırarak tersten ekleme işleminin başarılı bir şekilde sonuçlandığını gözlemleyiniz.

using System;

namespace tekliBagliListe_5
{
  class Program
  {
    static Tekli Head;
    class Tekli
    {
      public int data;
      public Tekli next;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Tekli a = new Tekli();
      a.data = 1;
      a.next = null;

      Tekli b = new Tekli();
      b.data = 2;
      a.next = b;
      b.next = null;

      Tekli c = new Tekli();
      c.data = 3;
      b.next = c;
      c.next = null;

      Tekli d = new Tekli();
      d.data = 4;
      c.next = d;
      d.next = null;

      Head = a;
      Tekli last = null;
      while (a != null)
      {
        Tekli x = new Tekli();
        x.data = a.data;
        x.next = last;
        last = x;
        a = a.next;
      }

      while (last != null)
      {
        Console.WriteLine(last.data);
        last = last.next;
      }
    }
  }
}

Örnek-6: Head, tekli bağlı listenin ilk elemanına bakmaktadır. Veri değeri 5 olan bloğu siliniz. Ardından listenin tüm elemanlarını yazdırarak verinin silinmiş olduğunu gözlemleyiniz.

using System;

namespace tekliBagliListe_6
{
  class Program
  {
    static Tekli Head;
    class Tekli
    {
      public int data;
      public Tekli next;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Tekli a = null;
      Tekli x = null;
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        a = new Tekli();
        a.data = i;
        a.next = null;
        if (Head == null)
        {
          Head = a;
          x = a;
        }
        else
        {
          x.next = a;
          x = a;
        }
      }
      x = Head;
      while (x != null)
      {
        if (x.next == null) break;
        if (x.next.data == 5)
        {
          x.next = x.next.next;
        }
        else {
          x = x.next;
        }
      }

      x = Head;
      while (x != null)
      {
        Console.WriteLine(x.data);
        x = x.next;
      }
    }
  }
}

Tekli Bağlı Listeler #2