VirtualBox Sürümü: 6.0.11 r132749 (Qt5.6.1)

Problem: VirtualBox üzerinde oluşturulan sanal makinenin çalıştırılmak istendiğinde çalışmamasıdır.

Grafiksel Arayüz Çıktısı:


Bu çıktılardan yola çıktığımız root yetkisiyle Uçbirim üzerinde /sbin/vboxconfig komutunu çalıştırmamız gerektiğini anlıyoruz.

$ sudo /sbin/vboxconfig

Benim sistemim EFI Secure Boot olduğu için çekirdek modüllerini VirtualBox kullanmadan önce kesinlikle imzalamam gerekiyor.

Çekirdek modüllerini imzalamak için RSA anahtar çifti oluşturalım.

# mkdir /root/module-signing
# cd /root/module-signing
# openssl req -new -x509 -newkey rsa:2048 -keyout MOK.priv -outform DER -out MOK.der -nodes -days 36500 -subj "/CN=VirtualBox/"

Çekirdek modüllerini imzalayalım.

# /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/scripts/sign-file sha256 ./MOK.priv ./MOK.der $(modinfo -n vboxdrv)
# /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/scripts/sign-file sha256 ./MOK.priv ./MOK.der $(modinfo -n vboxnetflt)
# /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/scripts/sign-file sha256 ./MOK.priv ./MOK.der $(modinfo -n vboxnetadp)
# /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/scripts/sign-file sha256 ./MOK.priv ./MOK.der $(modinfo -n vboxpci)

mokutil aracını anahtarı kaydetmek için kullanacağız böylece sistem tarafından güvenilir ve basit bir şifre belirlenebilir.

# mokutil --import /root/module-signing/MOK.der

Sistemimizi yeniden başlatalım ve anahtarı kaydedelim.

# /sbin/reboot

Enroll MOK seçeneğiyle devam edelim.

Anahtarı gözden geçirelim. View key 0 seçeneğine tıklayalım.

Aşağıdaki gibi bir görünümle karşılaşacağız.

Enter ile devam edelim.

Continue seçeneğiyle devam edelim.

Yes diyelim.

mokutil aracını kullanarak belirlediğimiz şifreyi girelim.

Ardından reboot seçeneğiyle sistemimizi yeniden başlatalım.

/usr/lib/virtualbox/vboxdrv.sh scriptinde değişiklikler yapacağız. Öncelikle scriptimizi yedekleyelim.

# cp -p /usr/lib/virtualbox/vboxdrv.sh /usr/lib/virtualbox/vboxdrv.sh.orig 

Ardından vboxdrive.sh’i düzenleyelim.

# vim /usr/lib/virtualbox/vboxdrv.sh

98 ve 99. satırları yorum satırı içerisine alalım.

Şu şekilde ekleme yapalım.

504-507. satırların tamamını yorum satırı içerisini alalım.

Şunları ekleyelim

Ardından şu komutu çalıştıralım.

`/usr/lib/virtualbox/vboxdrv.sh setup`

Sistemimizin UEFI Secure Boot olduğu tespit edildi. Tamam seçeneğiyle devam edelim.

UEFI Secure Boot olarak VirtualBox’ı çalıştırmak istediğimiz için zaten bu adımları yaptık. Bu yüzden Hayır seçeneğine tıklayalım.

Böyle bir hata ile karşılaşıyoruz.

# /usr/lib/virtualbox/vboxdrv.sh setup

MOD.der bulunamadığını söylüyor. MOK.der olarak girmem gerekiyordu. Bunu düzeltelim ve ardından tekrar komutumuzu girelim.

# /usr/lib/virtualbox/vboxdrv.sh setup
# lsmod | grep box

Şimdi VirtualBox Extension paketini yükleyelim

$ sudo VboxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.0.11-132749.vbox-extpack

y seçeneğiyle devam edelim.


Şimdi VirtualBox’ı açalım ve debian isosunu çalıştırmaya çalışalım.

Yararlandığım kaynak; https://www.virtualbox.org/ticket/11577