Sistemi güncellemek istediğimde bir hata ile karşılaştım.

Hatanın çıktısını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

  $ sudo pacman -Syu
  [sudo] password for ramazan: 
  :: Synchronizing package databases...
   core is up to date     0,0  B 0,00B/s 00:00 [co o o o o o o ]  0%
   extra is up to date    0,0  B 0,00B/s 00:00 [co o o o o o o ]  0%
   community is up to date  0,0  B 0,00B/s 00:00 [co o o o o o o ]  0%
   multilib is up to date   0,0  B 0,00B/s 00:00 [co o o o o o o ]  0%
   archmanrepo is up to date
  :: Starting full system upgrade...
  error: could not open file /var/lib/pacman/sync/archmanrepo.db: Unrecognized archive format
  error: failed to prepare transaction (invalid or corrupted database)

Bu hatanın çözümü için yukarıdaki çıktıyı okumamız bize çok yardımcı olacaktır.

İlk önce hataya sebebiyet veren dosyayı siliniz.

  $ sudo rm -R /var/lib/pacman/sync/

Ardından sistemi ve paketleri güncelleme işlemlerini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

  $ sudo pacman -Syu
  :: Synchronizing package databases...
   core               134,2 KiB  610K/s 00:00 [-------------------------------] 100%
   extra              1692,7 KiB 1141K/s 00:01 [-------------------------------] 100%
   community             4,8 MiB 3,03M/s 00:02 [-------------------------------] 100%
   multilib             174,6 KiB 10,7M/s 00:00 [-------------------------------] 100%
   archmanrepo            11,6 KiB 3,78M/s 00:00 [-------------------------------] 100%
  :: Starting full system upgrade...
  resolving dependencies...
  looking for conflicting packages...
  
  Packages (17) bind-tools-9.13.5-4 curl-7.63.0-4 dnsmasq-2.80-2 gnutls-3.6.5-4
         iputils-20180629.f6aac8d-3 kauth-5.54.0-2 lftp-4.8.4-4 libidn2-2.1.0-1
         libpsl-0.20.2-3 libsystemd-240.34-3 s-nail-14.9.11-2 systemd-240.34-3
         systemd-sysvcompat-240.34-3 tar-1.31-2 vim-8.1.0751-1 vim-runtime-8.1.0751-1
         wget-1.20.1-2
  ...
  ...
  ...
  ( 5/12) Updating udev hardware database...
  ( 6/12) Applying kernel sysctl settings...
  ( 7/12) Creating system user accounts...
  ( 8/12) Creating temporary files...
  ( 9/12) Reloading device manager configuration...
  (10/12) Arming ConditionNeedsUpdate...
  (11/12) Updating the info directory file...
  (12/12) Updating the desktop file MIME type cache...