Aşağıdaki komut ile kurulum yapmaya çalıştığımda hata ile karşılaştım.

Bu hatayı aşağıdaki çıktıdan görüntüleyebilirsiniz.

  $ sudo pacman -S retext
  [sudo] password for ramarcher: 
  paket bağımlılıkları çözümleniyor...
  varsa paketler arası çakışmalara bakılıyor...
   
  Paketler (4) python-markdown-2.6.11-2 python-markdown-math-0.6-2 python-markups-3.0.0-5 retext-7.0.4-3
   
  Toplam Kurulum Boyutu: 1,60 MiB
   
  :: Kuruluma onay veriyor musunuz? [E/h] e
  (4/4) anahtarlıktaki anahtarlar kontrol ediliyor                      [#####################################################] 100%
  (4/4) paket bütünlüğü kontrol ediliyor                           [#####################################################] 100%
  (4/4) paket dosyaları yükleniyor                              [#####################################################] 100%
  (4/4) dosya çakışmaları kontrol ediliyor                          [#####################################################] 100%
  hata: işlem gerçekleştirilemedi (çakışan dosyalar)
  python-markdown: /usr/bin/markdown_py dosya sisteminde mevcut
  python-markdown: /usr/lib/python3.7/site-packages/markdown/__init__.py dosya sisteminde mevcut
  python-markdown: /usr/lib/python3.7/site-packages/markdown/__main__.py dosya sisteminde mevcut
  ..
  ..
  ..
  python-markdown: /usr/lib/python3.7/site-packages/markdown/util.py dosya sisteminde mevcut
  Hata oluştu, hiçbir paket güncellenmedi.
Böyle bir hata ile karşılaştığımız için aşağıdaki komutla bu paketi yükleyebilirsiniz.
  $ sudo pip install retext
  Collecting retext
   Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/31/91/6eff0afd947ca945dd63bb4f7fd0ea1872f80acef338eec4076642a824a8/ReText-7.0.4.tar.gz (402kB)
    100% |████████████████████████████████| 409kB 2.1MB/s 
  Collecting docutils (from retext)
   Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/36/fa/08e9e6e0e3cbd1d362c3bbee8d01d0aedb2155c4ac112b19ef3cae8eed8d/docutils-0.14-py3-none-any.whl (543kB)
    100% |████████████████████████████████| 552kB 7.3MB/s 
  Requirement already satisfied: Markdown in /usr/lib/python3.7/site-packages (from retext) (3.0.1)
  Collecting Markups>=2.0 (from retext)
   Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/56/c0/d77c6af4f43c00268372fcbaee715dc798ce70c6c6a93ae30bec32af94ed/Markups-3.0.0-py2.py3-none-any.whl
  Requirement already satisfied: Pygments in /usr/lib/python3.7/site-packages (from retext) (2.3.1)
  Requirement already satisfied: chardet>=2.3 in /usr/lib/python3.7/site-packages (from retext) (3.0.4)
  Collecting python-markdown-math (from Markups>=2.0->retext)
   Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7c/81/2c86570437821d77b90a6d939d54e11b507b71785850840a5e56d8febeca/python_markdown_math-0.6-py2.py3-none-any.whl
  Installing collected packages: docutils, python-markdown-math, Markups, retext
   Running setup.py install for retext ... done
  Successfully installed Markups-3.0.0 docutils-0.14 python-markdown-math-0.6 retext-7.0.4